P.H.U. DRÓŻDŻ

Warszawa, 26-20 Końskie, ul. Fabryczna 5,
tel./fax: (041) 375 05 10, e-mail: wlodek@drozdz.eu

Rozbiórki - elementy stalowe i żelbetonoweFirma P.H.U. Dróżdż przeprowadza również rozbiórki elementów stalowych i żelbetonowych. Wykorzystujemy tutaj wyspecjalizowane do cięcia stali agregaty spawalnicze, acetylenowe i elektryczne. Mury niszczy się przy użyciu narzędzi mechanicznych i pneumatycznych, tj. świdrów, łopat itp.

Jak przeprowadza się rozbiórkę?

Wszelkiego rodzaju rozbiórki, również elementów stalowych i żelbetonowych, należy przeprowadzać w myś¶l zasady, aby stopniowo zmniejszać obci±żenie elementów konstrukcyjnych. Dlatego rozbiórki przeprowadza się od góry. Tego typu prace wymagaj± najwyższego stopnia ostrożno¶ści. Przed ich rozpoczęciem wykonuje się ogrodzenie zabezpieczaj±ce teren. Następnie z obiektu usuwa się wszelkie elementy mog±ce zagrażać bezpieczeństwu pracowników. Gruz z prac przeprowadzanych ręcznie usuwa się przez specjalne rękawy zsypowe. Rozbiórkę elementów stalowych i żelbetonowych przeprowadza się odcinkami. Najpierw odbija się warstwę ochronn± betonu, a następnie przecina pręty palnikami acetylenowymi do cięcia metali. W podobny sposób przecina się elementy stalowe w konstrukcji.

W pierwszej kolejności przeprowadza się demontaż instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i telefonicznej. Następnie demontuje się okna i drzwi. Najpierw należy wyj±ć z zawiasów skrzydła drzwiowe, a ościeżnice usun±ć dopiero po rozebraniu górnej części ¶ściany. Wówczas nie ryzykujemy zawalenia się ¶ściany, jeżeli o¶ścieżnica stanowiła dla niej podporę – choćby z powodu osiadania z wiekiem budynku.

Dużej uwagi i ostrożności wymagaj± prace rozbiórkowe prowadzone na stropach. Kolejność i zastosowane techniki zależ± m.in. od rozmiarów i rodzaju stropu. Prace prowadzi się zawsze z góry, uniemożliwiaj±c dostęp komukolwiek do kondygnacji znajduj±cych się poniżej stropu. Podstemplowanie stropu zapobiega gwałtownemu zarwaniu.

Najwięcej czasu pochłania oczywi¶ście rozbiórka ścian no¶śnych. Do zadania można przyst±pić dopiero wówczas, gdy wszystkie pozostałe elementy budynku zostały już zdemontowane. Ś¦ciany murowane rozbiera się ręcznie, wykorzystuj±c kilofy, kliny, młoty, oskardy i inne narzędzia do odspajania cegieł. Można też posługiwać się narzędziami pneumatycznymi. Podczas rozbiórki ręcznej można odzyskać sporo materiałów budowlanych nadaj±cych się do ponownego wykorzystania. Decyduj±c się na rozbiórkę w cało¶ści przeprowadzan± przy użyciu ciężkiego sprzętu, odpady budowlane będ± musiały zostać w całoś¶ci zutylizowane. Budynki z żelbetonu s± najtrudniejsze do rozbiórki i zarazem najbardziej kosztowne. Wymagaj± jednakże zastosowania specjalistycznych narzędzi i doświadczenia.

ostatnie realizacje
wyroznienia

Fair Play 2007 / 2008

RZETELNA Firma