P.H.U. DRÓŻDŻ

Warszawa, 26-20 Końskie, ul. Fabryczna 5,
tel./fax: (041) 375 05 10, e-mail: wlodek@drozdz.eu

TransportW P.H.U. Dróżdż oferujemy profesjonalny transport odpadów budowlanych i gruzu. Dysponujemy wywrotkami: 4 osie (ładownoć 25 ton), 3 osie (ładownoć 15 ton), 2 osie (ładownoć 9 ton) i koparko-ładowarkami: ładowarki 10-23 tony oraz koparki 15-23 tony. Oferujemy wywóz mieci i odpadów po rozbiórkach i robotach budowlanych, gruzu, ziemi, odpadów wielkogabarytowych, gałęzi itp. Przeprowadzamy dobrze zorganizowany transport z miejsca wytwarzania odpadów oraz gruzu. Wywozimy:

 • gruz betonowy,
 • gruz ceglany,
 • gruz ceramiczny,
 • odpady remontowo-budowlane,
 • piasek, żwir, kruszywa,
 • ziemię i kamienie,
 • zużyt‘ papę i inne pokrycia dachowe,
 • asfalt i inne odpady z remontów dróg,
 • wełnę mineraln‘,
 • materiały zawieraj‘ce azbest,
 • opony i materiały gumowe,
 • drewno,
 • złom i inne.

W zakresie odbioru i transportu odpadów budowlanych nasza firma współpracuje z klientami indywidualnymi, firmami, instytucjami, deweloperami, spółdzielniami mieszkaniowymi czy zakładami produkcyjnymi.

Rozbudowane zaplecze sprzętowe oraz krótki czas realizacji zleceń sprawiaj‘, że P.H.U. Dróżdż należy do grona najchętniej wybieranych firm obsługuj‘cych tereny inwestycyjne oraz przeprowadzaj‘cych roboty rozbiórkowe. Oferujemy możliwoć wynajmu i podstawienia kontenerów na gruz i inne odpady wielkogabarytowe. Obsługiwalimy najważniejsze inwestycje na terenie województwa więtokrzyskiego i okolic.

Jeżeli macie Państwo pytania na temat naszej szczegółowej oferty transportowej, zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami.

ostatnie realizacje
wyroznienia

Fair Play 2007 / 2008

RZETELNA Firma