P.H.U. DRÓŻDŻ

Warszawa, 26-20 Końskie, ul. Fabryczna 5,
tel./fax: (041) 375 05 10, e-mail: wlodek@drozdz.eu

TransportW P.H.U. Dróżdż oferujemy profesjonalny transport odpadów budowlanych i gruzu. Dysponujemy wywrotkami: 4 osie (ładownoťć 25 ton), 3 osie (ładownoťć 15 ton), 2 osie (ładownoťć 9 ton) i koparko-ładowarkami: ładowarki 10-23 tony oraz koparki 15-23 tony. Oferujemy wywóz ťmieci i odpadów po rozbiórkach i robotach budowlanych, gruzu, ziemi, odpadów wielkogabarytowych, gałęzi itp. Przeprowadzamy dobrze zorganizowany transport z miejsca wytwarzania odpadów oraz gruzu. Wywozimy:

 • gruz betonowy,
 • gruz ceglany,
 • gruz ceramiczny,
 • odpady remontowo-budowlane,
 • piasek, żwir, kruszywa,
 • ziemię i kamienie,
 • zużytĄ papę i inne pokrycia dachowe,
 • asfalt i inne odpady z remontów dróg,
 • wełnę mineralną,
 • materiały zawierające azbest,
 • opony i materiały gumowe,
 • drewno,
 • złom i inne.

W zakresie odbioru i transportu odpadów budowlanych nasza firma współpracuje z klientami indywidualnymi, firmami, instytucjami, deweloperami, spółdzielniami mieszkaniowymi czy zakładami produkcyjnymi.

Rozbudowane zaplecze sprzętowe oraz krótki czas realizacji zleceń sprawiają, że P.H.U. Dróżdż należy do grona najchętniej wybieranych firm obsługujących tereny inwestycyjne oraz przeprowadzających roboty rozbiórkowe. Oferujemy możliwoťć wynajmu i podstawienia kontenerów na gruz i inne odpady wielkogabarytowe. Obsługiwaliťmy najważniejsze inwestycje na terenie województwa ťwiętokrzyskiego i okolic.

Jeżeli macie Państwo pytania na temat naszej szczegółowej oferty transportowej, zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami.

ostatnie realizacje
refg
wyroznienia

Fair Play 2007 / 2008

RZETELNA Firma